Velkommen til Dantrace-Danfeed 2019 ApS

Dantrace-Danfeed er en mindre handelsvirksomhed, hvis væsentligste produkt er Micro-Aid®.

Micro-Aid® er et udtræk af ørkenpalmen Yucca Shidigera, der efterfølgende tørres til et stabilt pulver. Derfor kan det nemt iblandes både mineral- og foderblandinger.
Micro-Aid® er et rent naturprodukt. Kan anvendes i økologisk og antibiotikafri produktion.

Micro-Aid® produceres af det velrenommerede amerikanske firma DPI Gloal.

Micro-Aid® giver gode vækstbetingelser for en sund, robust og stabil bakterieflora i mave-tarmkanalen. Det giver en bedre foderudnyttelse og tilvækst som vist i både udenlandske og danske forsøg samt i praksis. Den effektive omsætning medfører at den ufordøjede rest i gyllen i højere grad besår af mere stabilt organisk materiale med mindre fordampning og lugt.

Micro-Aid® sænker overfladespændingen i tarmindholdet (virker som afspændingsmiddel). Det øger tarmindholdets kontakt med tarmvæggen og forbedrer optagelsen af næringsstoffer.

Disse resultater er grundlaget for et stadig stigende salg i de mere end 50 lande Micro-Aid® markedsføres i.

Dantrace-Danfeed har desuden taget initiativ til pilotforsøg med og forskning i anvendelse af mikromineraler bundet som gluconater. I forsøg har det været muligt at reducere MRSA, salmonella og halebid betydeligt. I et forsøg udført i 2018, er ornelugt reduceret med 35% målt i slagteriets skatol-test.

Viden, både teoretisk og praktisk, samt nysgerrighed er drivkraften bag Dantrace-Danfeed 2109 ApS, der ejes af Jens Jørgen Pedersen. Jens Jørgen er tidligere svineproducent, og bruger af Micro-Aid® gennem de sidste 20 år, med stor praktisk viden og erfaring fra sin integrerede svineproduktion. Senest er hustruen cand. agro. Bodil Popp-Kristensen efter at være ophørt på arbejdsmarkedet blevet inddraget i arbejdet. Hun er vant til at stille kritiske spørgsmål – og det gør hun stadig.

Kontakt os for yderligere information.

Dantrace-Danfeed 2109 ApS
Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf. +45 9898 8407 / 4014 3147

Grise

I 17 forsøg er den gennemsnitlige daglige tilvækst øget med 4,3%. Samtidig har der i gennemsnit været et 3,3% lavere foderforbrug/kg tilvækst i forhold til kontrolholdene.

Mere info på: www.micro-aid.com

Kyllinger

I 22 forsøg er den gennemsnitlige daglige tilvækst øget med 2,18%. Samtidig har der i gennemsnit været et 2,26% lavere foderforbrug/kg tilvækst i forhold til kontrolholdene.

Mere info på: www.micro-aid.com

Køer

I 10 udenlandske forsøg er den gennemsnitlige daglige ydelse øget med 1,6 kg mælk med uændret fedt- og proteinprocent og med uændret foderforbrug

Mere info på: www.micro-aid.com