Velkommen til Dantrace-Danfeed

Dantrace-Danfeed er en mindre handelsvirksomhed, hvis væsentligste produkt er Micro-Aid®.

Micro-Aid® er et udtræk af ørkenpalmen Yucca Shidigera, der efterfølgende tørres til et stabilt pulver. Derfor kan det nemt tilsættes mineralblandingerne. Micro-Aid® er et naturprodukt, der også er godkendt til økologisk produktion.

Micro-Aid® produceres af det amerikanske firma DPI Global, som for mere end 50 år siden dokumenterede, at Micro-Aid® både er et afspændingsmiddel og en ureasehæmmer. Disse egenskaber har gennem årene givet en bedre foderudnyttelse og uændret eller højere tilvækst og produktion hos alle typer af husdyr – i både udenlandske og danske forsøg samt i praksis.

Disse resultater er grundlaget for et konstant stigende salg i de mere end 50 lande Micro-Aid® markedsføres i.

Dantrace-Danfeed har desuden taget initiativ til pilotforsøg med og forskning i anvendelse af mikromineraler bundet som gluconater. I forsøg har det været muligt at reducere MRSA, salmonella og halebid betydeligt. I et nyligt afsluttet forsøg er ornelugt reduceret med 35% målt i slagteriets skatol-test.

Viden, både teoretisk og praktisk, samt nysgerrighed er drivkraften bag Dantrace-Danfeed, der ejes af Jens Jørgen Pedersen. Jens Jørgen var svineproducent gennem 30 år og bruger af Micro-Aid® gennem de sidste 20 år og har stor praktisk viden og erfaring fra sin integrerede svineproduktion. Senest er hustruen cand. agro. Bodil Popp-Kristensen efter at være ophørt på arbejdsmarkedet som kvægbrugskonsulent blevet inddraget i arbejdet. Hun er vant til at stille kritiske spørgsmål – og det gør hun stadig.

Kontakt os for yderligere information.

Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf. +45 9898 8407 / 4014 3147

Grise

I 17 forsøg er den gennemsnitlige daglige tilvækst øget med 4,3%. Samtidig har der i gennemsnit været et 3,3% lavere foderforbrug/kg tilvækst i forhold til kontrolholdene.

Mere info på: www.micro-aid.com

Kyllinger

I 22 forsøg er den gennemsnitlige daglige tilvækst øget med 2,18%. Samtidig har der i gennemsnit været et 2,26% lavere foderforbrug/kg tilvækst i forhold til kontrolholdene.

Mere info på: www.micro-aid.com

Køer

I 10 udenlandske forsøg er den gennemsnitlige daglige ydelse øget med 1,6 kg mælk med uændret fedt- og proteinprocent og med uændret foderforbrug

Mere info på: www.micro-aid.com

Miljø

Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsteknik:

Micro-Aid® i foderet har i forsøg i klimalaboratorium reduceret NH3-udledningen med 21% og tilsvarende reduceret CO2-udledningen (svin).

Mere info på: www.micro-aid.com

Måleserie

–––– Micro-Aid-gruppe –––– Kontrolgruppe

Måleserie

–––– Micro-Aid-gruppe –––– Kontrolgruppe

Ammoniakmålinger

Ammoniakmålinger 0,1 meter over gyllen i kanalerne (kvæg).

Kilde: Statens Jordburgstekniske Forsøg. Prøverapport nr. 825.