Navlebrok

Navlebrok reduceres betydeligt, når søers, pattegrises og fravænningsgrises foder tilsættes Micro-Aid, org. selen og naturligt E-vit., fordi:

  • Der sker en bedre optagelse af bl.a. E-vit- og mineralstoffer hos soen. Det forbedrer immunforsvaret, så problemer med MMA formindskes, soen malker bedre lige fra start og har en bedre råmælkskvalitet. So-dødeligheden bliver mindre.
  • Ureaindholdet falder i soens blod og muliggør større iltindhold i blodet hos både so og fostre.
  • Mindre ureaindhold og større iltindhold i de nyfødte grises blod giver færre dødfødte grise. Samtidig er de levende mere livlige (også de mindste), og kommer hurtigere til patten og får mere råmælk – endda af en bedre kvalitet.
  • Micro-Aid hæmmer protozer, B. coli og E. coli. Det giver mindre indhold af disse parasitter og bakterier i soens gødning, så mindre overføres til pattegrisene med det resultat, at dødeligheden i diegivningsperioden reduceres.
  • Micro-Aid, org. selen samt naturligt E-vit. i so- og pattegrisefoder hæmmer udviklingen af protozer og reducerer skadevirkningerne af E. og B. coli (bl.a. hurtigere gendannelse af beskadiget tarmepitel).
  • Micro-Aid, org. selen samt naturligt E-vit. tilsættes også fravænningsfoderet fordi forsøg har vist, at Micro-Aid generelt øger optagelsen af vitaminer – især E-vit. – og også øger optagelsen af alle mineraler. Naturligt E-vit. og org. selen styrker som bekendt immunforsvaret og med Micro-Aid sikres en bedre optagelse, så immunforsvaret styrkes endnu mere.
  • Når fravænningsfoderet er tilsat Micro-Aid i fase 1 (de første 14 dage efter fravænningen) er det vist, at der sker en signifikant lavere foderoptagelse og samtidig et signifikant lavere foderforbrug. Se TestGris rapport af Dorthe Carlson og Niels Ove Nielsen: https://svineraadgivningen.dk/testgris/dantracedanfeed/
    Dette bevirker, at der er mindre spild-protein for colibakterier at leve af. En anden væsentlig faktor er, at det giver mindre pres på bughulen, så risiko for navlebrok formindskes rent fysisk.
  • Tilsætningen af Micro-Aid, org. selen samt naturligt E-vit. giver mindst en fravænnet gris mere pr. årsso og hertil skal lægges fortjenesten ved det mindre antal brokgrise – altså bedre so-effektivitet.

August 2021

Kontakt os for yderligere information:
Dantrace-Danfeed 2019 ApS,
Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf.+45 98988407 / 40143147