Anvendelse

Ajourførte anbefalinger for brug af Micro-Aid®

Fravænning med trinvis reduktion af vet-zink:
Fase 1 efter fravænning (14 dage):
250 gram Micro-Aid®/ton færdigfoder
halvdelen af selentilskuddet gives som organisk selen
halvdelen af E-vitamintilskuddet gives som naturligt E-vitamin
0,5% benzoesyre + 0,5% anden syre/blanding af syrer tilsættes færdigfoderet

Vet-zink:
Mængden af vet-zink i færdigfoderet nedsættes trinvis, når Micro-Aid® tilsættes. Først fra 2,5 kg til 1,5 kg og derefter med 500 gram ad gangen indtil ernæringsmæssigt behov for zink nås. Gradvis nedtrapning anbefales for at observere og fange specifikke problemer, der skal løses på anden måde, inden ernæringsmæssigt behov nås.

Fase 2 og 3 efter fravænning (uge 3-4 og uge 5-6):
125 gram Micro-Aid®/ton færdigfoder
halvdelen af selentilskuddet gives som organisk selen
halvdelen af E-vitamintilskuddet gives som naturligt E-vitamin
0,5 % benzoesyre tilsættes færdigfoderet i både fase 2 og 3

Søer:
125 gram Micro-Aid®/ton færdigfoder i både drægtigheds- og diegivningsperioden
halvdelen af selentilskuddet gives som organisk selen i alt sofoder
gerne op til halvdelen af E-vitamintilskuddet gives i alt sofoder som naturligt E-vitamin

Pattegrise:
250 gram Micro-Aid®/ ton foder
halvdelen af selentilskuddet gives som organisk selen
alt E-vitamintilskud gives som naturligt E-vitamin

Slagtesvin:
80 gram Micro-Aid®/ton færdigfoder
halvdelen af selentilskuddet gives som organisk selen
gerne op til halvdelen af E-vitamintilskuddet gives som naturligt E-vitamin, dog afhængig af prisen

E-vitamin og Micro-Aid®
Micro-Aid® har i undersøgelser givet en bedre optagelse af syntetisk E-vitamin.  Derfor er det absolut forsvarligt at anvende syntetisk E-vitamin til søer og slagtesvin, selv om forsøgene er lavet med 50% naturligt E-vitamin.

 

Kontakt os for yderligere information:
Dantrace-Danfeed 2019 ApS,
Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf.+45 98988407 / 40143147