Anvendelse

Ajourførte anbefalinger for brug af Micro-Aid® (februar 2023)

Micro-Aid® tilsættes mineral- eller foderblandingen hos leverandøren eller på bedriften, kræver ikke blandetilladelse og må bruges i antibiotikafri og økologisk produktion.

Drægtige søer: 80 gram/ton foder, omkostning: ca. 1,32 kr./100 kg foder.

Diegivende søer: 125 gram/ton foder, omkostning: ca. 2,06 kr./100 kg foder.

Smågrise i farestald: 125 gram/ton foder, omkostning: ca. 2,06 kr./100 kg foder.

Fravænningsgrise: 125 gram/ton foder op til 30 kg, omkostning: ca. 2,06 kr./100 kg foder.

Slagtesvin: 80 gram /ton foder, omkostning:  ca. 1,32 kr./100 kg foder.

Generel anbefaling: I alt foder gives op til max. 50 % af selentilskuddet som organisk selen og 50% af E-vitamintilskuddet som naturligt E-vitamin. Til slagtesvin kan naturligt E-vitamin erstattes af syntetisk E-vitamin, afhængig af prisen.

Kort om Micro-Aid®

Micro-Aid® er et planteudtræk, der også må bruges i antibiotikafri og økologisk produktion. Det justeres til veldefineret koncentration og opsuges i bærestof til et pulver, der let iblandes foderet, og som også kan tåle at blive presset i piller.

Micro-Aid® fremmer en stor og sund mave- tarmflora. Derfor forbedres fordøjelse og optagelse af alle næringsstoffer.

Micro-Aid® virker også som afspændingsmiddel (en saponin), der sikrer god kontakt mellem tarmvæg og tarmindhold, så flest mulige næringsstoffer optages.

Micro-Aid® tilsat foderet medvirker til:

Søernes konstitution styrkes og sodødeligheden mindskes. Blandt andet på grund af færre fordøjelsesproblemer og fordi leveren belastes mindre – proteiner omsættes bedre og et evt. overskud begrænses og udskilles skånsomt og effektivt.

Colibakterier og protozoer hæmmes.

Antal dødfødte grise og pattegrisedødelighed i diegivningsperioden reduceres. Grisene får mere ilt, er lyserøde og livlige ved fødsel – selv de mindste. Og de får mere råmælk af god kvalitet.

Stærke fravænningsgrise med mindre diarré og færre problemer, som opnås på baggrund af et stærkt immunforsvar hos soen.

Foderforbruget bliver mindre (3-5%) med mindst samme tilvækst hos slagtesvin. DB hæves ofte 10-15 kr. afhængig af prisforholdene; dertil lægges øvrige fordele.

Ammoniak- og CO2-udslip samt udslip af andre lugtende gasser som f.eks. svovlbrinte reduceres. Både gennem mindre foderforbrug og gennem bedre fordøjelse. Det giver gødning/gylle med flere stabile organiske forbindelser, der ikke i samme grad som uorganiske forbindelser fordamper og lugter (f.eks. ammoniak og svovlbrinte). Det giver renere staldluft samt mindre lugt – også fra gyllelagre og ved udkørsel.

Gyllens kvælstof udnyttes bedre, fordi mere kvælstof er organisk bundet i gødningsfraktionen, og dermed mere stabilt, også under opbevaring og udkørsel (fordamper ikke og giver normalt færre svidningsskader på afgrøderne).

Flydelag og skorper på gyllen reduceres, fordi Micro-Aid® virker som afspændingsmiddel. Behovet for omrøring reduceres og udslusning af gylle bliver nemmere. Opformering af fluer reduceres.

 

Kontakt os for yderligere information:
Dantrace-Danfeed 2019 ApS,
Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf.+45 98988407 / 40143147