Forsøg

Fravænning uden vet-zink

TestGris har undersøgt Micro-Aid® effekt ved fravænning uden brug af vet-zink og har offentliggjort rapporten under linket:  https://svineraadgivningen.dk/testgris/dantrace-danfeed/   Eller bed os om at sende en papirversion.

Forsøget hos TestGris med Micro-Aid® blev lavet for at finde ud af, hvad Micro-Aid®, organisk selen og naturligt E-vitamin kunne gøre ved fravænningsgrise uden brug af vet-zink, calciumformiat og benzoesyre. Forsøgsresultatet med Micro-Aid® var lige så godt som i NC-holdet (uden vet-zink), hvor benzoesyre og calciumformiat var tilsat; men Micro-Aid®, organisk selen og naturligt E-vitamin var billigere, og gav færre døde grise (0,17% fra 0-42 dage mod 0,61% på NC-holdet).

De målte parametre var gennemsnitlig daglig tilvækst (ADG), foderindtag (FI) og foderudnyttelse (FCR: kg foder pr. kg tilvækst).
Ud fra forsøgsresultaterne konkluderes følgende:

– Høje niveauer af Zn fra ZnO havde som forventet en positiv effekt på ADG, FI, FCR og forekomst af diarré i de første 14 dage efter fravænning. Imidlertid var der ikke forskel på produktionsresultaterne efter at zink-niveauet var tilbage på norm-niveau (uge 3-6) i denne test.

– MA-blandingen resulterede i samme produktionsniveau som NC-blandingen i denne test. Dette demonstrerer, at “Micro-Aid®, naturlig E vitamin og organisk Se” kan bruges som et alternativ til benzoesyre og calciumformiat i fravænningsfoder.

Derfor er TestGris’ beregning (pris på Micro-Aid®: 155 kr./kg) af de totale foderomkostninger pr. gris og foderomkostningen pr. kg tilvækst interessant, citat:

This trial showed that after 43 days on the different diets the average weight of the experimental pigs was similar between the dietary groups. In addition, the FCR was not affected by the dietary treatments. With the marked price at the time of this trial the total feeding costs per pig was calculated to be EUR 8.56, 8.80 and 8.34 (DKK 63.7, 65.6 and 62.2) in the NC, PC, and MA group, respectively. Expressed as feeding cost per kg weight gain the values are EUR 0.419, 0.423 and 0.413 (DKK 3.12, 3,15 and 3.08) for the NC, PC and MA group, respectively. Consequently, in this trial it was economical beneficial to exchange organic acids (calcium formiate and benzoic acid) with organic selenium, natural vitamin E and Micro Aid.

Produktionsresultatet kan dog yderligere forbedres med bl.a. benzoesyre og mælkesyre. Se mere under menupunkt “Anvendelse“.

De opnåede resultater hos TestGris underbygger tidligere undersøgelser vedrørende  fravænningsgrise.

Forløbet af ødemsyge lettes ved brug af Micro-Aid®

Fagdyrlæge Peter Høgedal viste i 1994 i en undersøgelse, at Micro-Aid® giver et mindre antal grise med ødemsyge, fordi tarmfloraen og dermed proteinomsætningen påvirkes positivt. Det er i andre undersøgelser vist, at colibakteriernes vækst hæmmes, når der er mindre ufordøjet protein og/eller mindre ammoniakbelastning i tarmen.

Slagtesvin

Danske resultater i slagtesvinebesætninger, bekræfter udenlandske forsøg. Resultater som kan gentages – også i din besætning – ved brug af Micro-Aid®, organisk selen og gerne 50% naturligt E-vitamin. Naturligt E-vitamin er brugt i forsøg 2) og 3), men ikke i forsøg 1). Se mere under menupunkt “Anvendelse“.

FORSØG 1) 1992: Den rullende afprøvning, meddelelse nr. 216

Forsøg 1

FORSØG 2) udført 2018

Slagtesvin, meget velfungerende besætning med lungesyge.
1 gennemkørsel, ca. 1350 grise sammenlignet med foregående hold:
5,0 % lavere foderforbrug
7,9 % bedre tilvækst
30 % reduktion af lungehindear
Lavere dødelighed og roligere grise.
DB øget med 10-15 kr.

FORSØG 3) udført 2019

Slagtesvin, meget velfungerende besætning uden lungesyge.
2 gennemkørsler, i alt ca. 3600 grise i forsøgshold og 3600 grise i kontrolhold:
5,5 % lavere foderforbrug og
3,2 % højere tilvækst i forhold til kontrolhold.
DB øget med ca. 10 kr. (aktuelle priser forår/sommer 2019)
Hertil lægges værdien af færre døde grise.

Kontakt os for yderligere information:
Dantrace-Danfeed 2019 ApS,
Jens Jørgen Pedersen
E-mail: pedersenjj@gmail.com
Tlf.+45 98988407 / 40143147